Vesti

20. Decembar 2015.

Sektor mobilnih aplikacija izabran za IT partnera kompanije NIS

Medju brojnim ponuđačima koji su učestvovali na tenderu za izradu mobilne aplikacije za internu upotrebu u kompaniji NIS, Intellex je odabran kao tehnički najpouzdaniji čime je zvanično započeta saradnja između naših kompanija.

Izbor Intellex-a i njegovog sektora mobilnih aplikacija za IT partnera na ovom projektu predstavlja izuzetnu čast, ali i potvrdu našeg dosadašnjeg rada.